Loopt uw bedrijf niet lekker of wilt u starten met een uitkering? Doe beroep op het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen. Antwoord op tien vragen.
Read more…