De economie in de regio Haaglanden laat een opwaartse beweging zien. Dit valt op te maken uit de hoeveelheid bedrijfsonroerend goed dat zich op 1 januari 2007 in de commerciële markt bevond en aan de hoeveelheid bedrijfsonroerend goed dat in 2006 door de markt is opgenomen.
Lees meer…