Het gemiddelde besteedbare inkomen van ondernemers is sterk gedaald tussen 2001 en 2004. Zelfstandigen zagen hun inkomen gemiddeld met ruim 10% afnemen. Onder directeur-eigenaren van een bv bedroeg de daling zelfs 15%.
Read more…