Het kabinet wil de komende jaren de arbeidsparticipatie verhogen en richt zich de komende jaren naast ouderen en allochtonen vooral op vrouwen. Die moet minder thuis voor de kinderen gaan zorgen. Een opmerkelijk voornemen voor een kabinet waarin CDA en Christenunie de meerderheid wormen.
Read more…